Home ข่าว แบบฟอร์มของ Username/password โปรแกรม Drug Catalogue

drug

การบันทึกข้อมูลรายการยาในระบบ Drug Catalogue แต่ละโรงพยาบาลจะต้องทำการขอ Username / password จากทางเขตก่อน เพื่อให้สามารถเข้าไปส่งข้อมูลในโปรแกรม Drug Catalogue ได้ครับ

โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

  1. แบบฟอร์มของ Username/password โดยมีผู้บริหาร เช่น ผอ. เป็นคนเซ็นต์
    Download ที่นี่ >> [ Docx ] [ PDF ]
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาบัตรพนักงาน

กรุณาส่งเอกสารตัวจริง ตามที่อยู่เขตด้านล่างนี้ครับ 

เขต ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ E-mailที่อยู่
เขต 1 เชียงใหม่ นายณัฏฐธร มโนวร

090-197 5145, 086-617 7315

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ ชั้น ๒ เลขที่ ๖ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

เขต 2 พิษณุโลก นายอนวัช สุจรี 098-279 7664, 081-533 2218 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 2 พิษณุโลก118 อาคารไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้นที่ 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เขต 3 นครสวรรค์ นายธนกร ธนัทนันธรณ์ 088-1771959 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์1045/2 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เขต 4 สระบุรี นายศุภกร (พิชัยลักษณ์) คลิกคล้าย 087-115-4345, 0970129124 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรีเลขที่ 65/3 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบรี 18000

เขต 5 ราชบุรี นางปรางวไล เหล่าชัย 090-197 5192, 086-605 9204 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรีเลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ชั้น 3  ถ.สมุทรศักดารักษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000

เขต 6 ระยอง นางสาวฐิติพร ตันรัตนาวงศ์ 080-4414685 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง115 อาคารสตาร์พลาซ่า(ชั้น 2) ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เขต 7 ขอนแก่น นายพชระ น้อยสมบัติ 090-197-5202 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น356/1  ชั้น 3 อาคาร ซีพี  ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000

เขต 8 อุดรธานี

น.ส.ชลิศา สิทธิกมล

042-325681 ต่อ 5621

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานีเลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

เขต 9 นครราชสีมา

นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

089-845-8529

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เขต 10 อุบลราชธานี นายศรชัย ผลจันทร์ 089-8643840 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี145 อาคารที่ทำการไปรษณีย์(ชั้น 3)ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายอภิรัตน์ เทพทัศน์ 901975248 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ที่อยู่ 91/1  หมู่ 1  อาคารพี.ซี.ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนกาญจนวิถี  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

เขต 12 สงขลา นางสาวเพ็ญพรรณ บุญวรรณโณ 09-0197-5266, 08-6377-0600 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เลขที่ 456/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภญ.สุภานัน  อินแผลง 085-0058223 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เขตจะใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ ในการส่ง username/password กลับไปทาง  email ที่ รพ.ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการขอ username/password Drug Catalogue


ประกาศ

แจ้งระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการเงินและการแก้ไข ข้อมูล EMCO 

[ Download หนังสือ ]

Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวาน368
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้4372
mod_vvisit_counterเดือนนี้9801
mod_vvisit_counterทุกวัน1015933
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553